LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH TỔNG HỢP THỰC TẾ (Cho người đã học kế toán)

Lượt xem: 608

Lớp học thực hành kế toán tổng hợp thực tế tại Kế toán Thuế Hà Nội là khóa học kế toán thực hành tốt nhất tại Hà Nội dành cho những người muốn làm kế toán thực tế: Thực hành kê khai thuế, hoàn thiện sổ sách, lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế cuối năm ...Trong khóa học kế toán thực hành tổng hợp thực tế này các bạn sẽ ĐƯỢC TRỰC TIẾP làm các công việc của người kế toán tổng hợp thực tế ngoài Doanh nghiệp phải làm hiện nay như:

     - Xử lý hóa đơn chứng từ, kê khai thuế (thực hành trên phần mềm HTKK), hạch toán xử lý các nghiệp (thực hành nhập liệu vào Mẫu số sách Excel và phần mềm kế toán Misa)

     - Thủ tục với các cơ quan chức năng như: Cơ quan thuế, Cơ quan BHXH, Sở lao động thương binh xã hội, Sở kế hoạch đầu tư, Liên đoàn lao động ...
     - Các thủ tục như: Thủ tục đặt in, phát hành hóa đơn điện tử, thủ tham gia BHXH, thủ tục đăng ký thang bảng lương, đăng ký MST cá nhân, đăng ký người phụ thuộc...
     - Xử lý toàn bộ các nghiệp vụ như: Tính lương, trích BHXH, trích khấu hao, xuất nhập tồn, tính giá thành, kết chuyển, tính thuế TNCN, Tính thuế TNDN tạm tính ...
     - Xử lý các trường hợp sai sót như: Hóa đơn viết sai, kê khai sai (điều chỉnh bổ sung) ...
     - Trực tiếp kê khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng (Qúy) ... Báo cáo sử dụng hóa đơn
     - Trực tiếp tổng hợp số liệu để lập Báo cáo tài chính và Tờ khai quyết toán thuế TNCN, TNDN
     - Áp dụng theo các chế độ kế toán mới nhất hiện nay (Thông tư 133 và 200)

---------------------------------------------------------------------------------------
 

Những người phù hợp với Khóa học thực hành kế toán thực tế này:
- Những bạn sinh viên kế toán mới ra trường, đã học kế toán (Biết định khoản hạch toán)
- Những bạn đang làm kế toán viên, kế toán nội bộ ...

-> Các bạn muốn tự mình lên được Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế cuối năm.


-----------------------------------------------------------------------------------------
 

1, Nội dung khóa học kế toán thực hành thực tế:


Các bạn sẽ được bàn giao cho 1 bộ hóa đơn chứng từ thực tế gồm: Phiếu thu, chi, xuất kho nhập kho, hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT, các biểu mẫu ...
    => Dựa vào bộ hóa đơn, chứng từ đó Giáo viên (là những Kế toán Trưởng, kế toán Tổng hợp) sẽ hướng dẫn các bạn xử lý tất cả các công việc cụ thể như sau:


Phần 1: Học kế toán thuế thực hành kê khai, Lập tờ khai Quyết toán thuế trên phần mềm HTKK (10 buổi):

     - Cập nhật những Luật thuế mới nhất hiện nay (Những chú ý của Luật thuế mới).

     - Công việc của người kế toán cần làm đối với DN mới thành lập, đối với DN đã và đang hoạt động.
     - Các thủ tục với Cơ quan thuế như: Thủ tục đăng ký pp kê khai thuế GTGT, thủ tục đặt in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn điện tử, đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hạch hạch đầu tư...
     - Thực hành xử lý hóa đơn: Cách viết hóa đơn, xử lý hóa đơn khi viết sai, Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
     - Thực hành kế khai lệ phí môn bài: Xác định mức lệ phí môn bài phải nộp, kê khai qua mạng.
     - Thực hành kê khai thuế GTGT: Cách xác định kê khai theo khấu trừ hay trực tiếp, cách kê khai theo tháng hay theo quý, cách lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK, cách kê khai điều chỉnh bổ sung khi kê khai sai.
     - Thực hành thuế TNCN: Cách tính thuế TNCN, Cách đăng ký MST cá nhân, người phụ phuộc giảm trừ gia cảnh ...
     - Thực hành thuế TNDN: Cách tính thuế TNDN tạm tính hàng quý, thuế suất ...
     - Xác định các khoản chi phí được trừ, không được trừ, miễn thuế ... khi tính thuế TNCN và TNDN
     - Thực hành lập Tờ khai Quyết toán thuế TNCN, TNDN (Phân tích từng chi tiểu trên tờ quyết toán thuế)

Phần 2: Thực hành lên sổ sách, lập BCTC trên Excel với 3 loại hình doanh nghiệp là: Thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu (Áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133) (10 buổi):

     - Hướng dẫn cách lựa chọn Chế độ kế toán, hình thức ghi sổ, tính giá hàng tồn kho, phương pháp trích khấu hao TSCĐ ... sao cho phù hợp với DN.
     - Các thủ tục với Cơ quan chức năng như: Thủ tục đăng ký thang bảng lương, tham gia BHXH, đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ...
     - Hướng dẫn sử dụng những hàm thường dùng để làm sổ sách kế toán trên Excel.
     - Thực hành nhập liệu (hạch toán) vào số sách kế toán Excel tất cả các nghiệp vụ như: Mua hàng, bán hàng, tính lương, trích BHXH, tính phân bổ CCDC, trích khấu hao TSCĐ, nhập xuất tồn ....
     - Thực hành xử lý các nghiệp vụ khó như: Hàng bán trả lại, Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, hàng khuyến mãi, cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ, hàng về trước hóa đơn về sau ...
     - Thực hành lập các sổ: Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, Sổ cái các TK, Bảng tổng hợp công nợ, bảng thanh toán tiền lương ...
     - Thực hành kết chuyển các bút toán cuối kỳ như: Kết chuyển thuế GTGT, doanh thu, chi phí, cân đối lãi lỗ ...
     - Thực hành lập Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Thuyết minh BCTC, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ (Phân tích báo cáo tài chính)

Phần 3: Thực hành lên sổ sách, lập BCTC trên phần mềm kế toán Misa với loại hình doanh nghiệp: Sản xuất (Áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200) (8 buổi):

- Sang phần 3 này thì các bạn sẽ được thực hành lên BCTC với lại hình DN khó hơn và tổng hợp hơn đó là DN: Sản xuất (Thêm phần tính giá thành và áp dụng theo Thông tư 200)
    -> Tức là chương trình đào tạo cũng giống như phần 2: Từ việc thiết lập phân hệ trên phần mềm Misa, hạch toán vào phần mềm, hoàn thiện sổ sách, Lập Báo cáo tài chính trên Misa...

---------------------------------------------------------------------------------
 

Ngoài việc được thực hành làm các công việc kế toán thực tế trên các bạn còn được chia sẻ các KINHG NGHIỆM và KỸ NĂNG thực tế như:
    - Kỹ năng quyết toán thuế với cơ quan thuế, cách đối đáp và giải trình với cơ quan thuế, tối tưu chi phí thuế phải nộp…

 

 

Lưu ý: Ngoài khóa học kế toán thực hành tổng hợp thực tế (dành cho người đã học kế toán) thì tại Kế toán Thuế Hà Nội còn có khóa học dành cho những người chưa học gì về kế toán (mới bắt đầu) hoặc học rồi nhưng quên hết (Không nhớ định khoản hạch toán) -> Các bạn sẽ được học từ đầu, từ những nguyên lý kế toán cơ bản nhất, cách định khoản hạch toán …Chi tiết về khóa học các bạn xem tại đây nhé:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

2, Thời gian học và lịch học:

- Lớp học thực hành kế toán tổng hợp thực tế dự kiến khoảng 28 buổi.

- Một tuần học 3 buổi: 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7
    (học trực tiếp tại Công ty kế toán Thuế Hà Nội, theo các địa chỉ dưới bài viết)
- Nếu bạn muốn học lớp kế toán cấp tốc: thì có thể đăng ký học 6 buổi/tuần: Từ thứ 2 - thứ 7.

- Một ngày có 3 ca học:
        Ca 
Sáng: 8h30 - 11h.
        Ca Chiều 14h - 16h30.
        Ca Tối từ 18h - 20h30.


Chú ý: Thời gian khoảng 28 buổi trên chỉ là dự kiến nhé.

CAM KẾT: 
Sẽ dạy tới khi nào bạn làm được việc mới thôi mà không giới hạn số buổi học và không phải đóng thêm phí.
    VD: Học xong khoảng 28 buổi dự kiến đó mà bạn chưa làm được việc thì có thể ở lại học tiếp mà không phải mất thêm phí.
    VD: Trong quá trình học, bạn bận phải nghỉ hôm nào thì gọi điện báo Trung tâm, để được sắp xếp học bù học lại nhé.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

3, Giảng viên, tài liệu, cơ sở vật chất:

Giảng viên là những kế toán trưởng, kế toán tổng hợp đã có nhiều năm kinh nghiệm thực tế, đã và đang làm việc tại những DN lớn, trong từng buổi học họ sẽ đưa ra những tình huống thực tế mà thường xuyên xảy ra tại DN và hướng dẫn xử lý những nghiệp vụ đó.

Tài liệu: Gồm đầy đủ hóa đơn, chứng từ thực tế như: Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, phiếu thu, chi, xuất nhập kho, báo nợ, có, tem, vé...

Cơ sở vật chất: Phòng học thoáng mát, có điều hòa, máy chiếu, máy tính.

Một lớp học thực hành kế toán tổng hợp từ 15 - 20 người. Mỗi người 1 máy tính.

----------------------------------------------------------------------------------------------
 

4, Hỗ trợ sau khi học xong:

Kết thúc khóa học kế toán thực hành thực tế các bạn sẽ được:
    +) Tư vấn và giới thiệu việc làm.

    +) Trong quá trình đi làm sau này nếu có vướng mắc có thể gọi điện đến công ty để được tư vấn và hỗ trợ.
    +) ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ-------------------------------------------------------------------------------------------------
 

5, Học phí, chương trình khuyến mãi và lịch khai giảng

Học phí chưa giảm: 3.000.000


Chương trình khuyến mãi cụ thể như sau:

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho từng đối tượng:
    - GIẢM 30% (Áp dụng cho các bạn Sinh viên) -> Còn: 2.100.000
    - GIẢM 20% (Áp dụng cho các đối tượng còn lại) -> Còn: 2.400.000


Giảm thêm khi đăng ký theo nhóm:
- Nếu đăng ký nhóm 2 người: Giảm thêm 150.000/1 người
- Nếu đăng ký nhóm 3 người: Giảm thêm 200.000/1 người
- Nếu đăng ký từ 4 người trở lên: Giảm thêm 250.000/1 người

Đặc biệt:
- Nếu đăng ký học ca Sáng hoặc ChiềuGiảm thêm 150.000/1 người
 
 
NGOÀI RA CÁC BẠN CÒN ĐƯỢC HỖ TRỢ:
       +) Tặng Mẫu sổ sách kế toán trên Excel (Trị giá 1.500.000).
       +) Tặng phần mềm kế toán Misa (bản quyền) do công ty cổ phần Misa cung cấp và hợp tác đào tạo.
       +) Miễn phí "Khóa học kỹ năng quyết toán thuế" (các bạn sẽ được chuyên gia về thuế hướng dẫn để biết cách tối ưu, lên kế hoạch và bảo vệ chi phí thuế cho DN).
       +) Hỗ trợ tài liệu, đóng dấu xác nhận thực tập cho những bạn có nhu cầu.
       +) Hỗ trợ miễn phí tin học văn phòng cho những bạn còn yếu về tin học.

 
Các lớp được khai giảng hàng tuần, đăng ký xong đi học ngay
- Chi tiết hơn các bạn có thể xem ở mục "Lịch khai giảng" góc trên bên trái của website nhé!

 

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ HÀ NỘI

Bài viết liên quan
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/daotaokt/domains/daotaoketoanthuehanoi.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 42
KHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ thực tế chuyên sâu (Quyết toán Thuế)
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/daotaokt/domains/daotaoketoanthuehanoi.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 42
Học kế toán thuế ở đâu tốt nhất Hà Nội
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/daotaokt/domains/daotaoketoanthuehanoi.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 42
Khóa học kế toán trên chứng từ thực tế tốt nhất
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/daotaokt/domains/daotaoketoanthuehanoi.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 42
Lớp học phần mềm kế toán MISA (Học lập BCTC trên Misa)
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/daotaokt/domains/daotaoketoanthuehanoi.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 42
Trung tâm dạy thực hành kế toán tổng hợp tốt nhất Hà Nội
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/daotaokt/domains/daotaoketoanthuehanoi.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 42
Lớp học kế toán EXCEL (Học Lập Báo cáo tài chính trên Excel)
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/daotaokt/domains/daotaoketoanthuehanoi.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 42
Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại Hà Nội và TPHCM
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/daotaokt/domains/daotaoketoanthuehanoi.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 42
Khóa học kế toán tổng hợp thực tế cấp tốc ngắn hạn
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/daotaokt/domains/daotaoketoanthuehanoi.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 42
Đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/daotaokt/domains/daotaoketoanthuehanoi.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 42
 Dạy thực hành kế toán tổng hợp thực tế
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/daotaokt/domains/daotaoketoanthuehanoi.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 42
Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất Hà Nội
Notice: Undefined variable: timestamp in /home/daotaokt/domains/daotaoketoanthuehanoi.vn/public_html/catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 42
LỚP HỌC KẾ TOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (hoặc người mất gốc)